Ogłoszenie otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach RPO WŚ – protokół komisji

Protokół komisji z oceny zgłoszeń złożonych w otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu.

Załączniki:

  1. Protokół komisji