Obchody 155. rocznicy śmierci Powstańców Styczniowych

Obchody 155. rocznicy śmierci Powstańców Styczniowych w Opatowie. Msza Święta w kościele OO. Bernardynów i przemarsz do mogiły Powstańców (pierwsza część fotorelacji).
Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie, szczególnie młodzieży z opatowskich szkół średnich: Kompanii Honorowej Niepublicznego Technikum im. gen. Władysława Andersa, Liceum Służb Mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom wymienionych szkół za współpracę w organizacji obchodów. Osobne podziękowania za stworzenie oprawy historycznej dla Małogoskiego Oddziału Powstańczego 1863 roku Klub Historyczny Domu Kultury w Małogoszczu.
Foto: Patryk Dominik