Mikołajki 2018 w Podziemiach Opatowskich

Jak powszednie wiadomo, w tym roku Św. Mikołaj garażuje w Podziemiach Opatowskich. Dlatego też Jego sanie były jedną z największych atrakcji mikołajkowych dni. Dzieci, które odwiedziły Podziemia, mogły obejrzeć pojazd św. Mikołaja i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na saniach. Było też karaoke, a wszyscy śpiewali kolędy i świąteczne piosenki. Odwiedzili nas m. in. podopieczni Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II, działającej przy opatowskiej kolegiacie. Słodki poczęstunek zapewniła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie, producent słynnej Krówki Opatowskiej.